Kontakt


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katedra odbornej jazykovej prípravy
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
   
Tel.č.: +421 33 5565 111 (spojovateľ, Nám.J. Herdu 2)
  +421 33 5565 170 (spojovateľ, Hajdóczyho 1)
   

Sídlo katedry:

Hajdóczyho 1
917 01 Trnava