Študentská vedecká odborná činnosť


10. celoslovenská študentská vedecká konferencia
"Aplikované prírodné vedy 2018"


Správa o ŠVK APV 2017 - Sekcia č. 4: Odborná komunikácia v anglickom jazyku
Fotogaléria9. celoslovenská študentská vedecká konferencia
"Aplikované prírodné vedy 2017"


Správa o ŠVK APV 2017 - Sekcia č. 4: Odborná komunikácia v anglickom jazyku
Fotogaléria8. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
"Aplikované prírodné vedy 2016"


Správa o ŠVK APV 2016 - Sekcia č. 4: Odborná komunikácia v anglickom jazyku
Fotogaléria7. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
"Aplikované prírodné vedy 2015"


Kompletná správa o ŠVK APV 2015
Fotogaléria
Medzinárodná študentská vedecká konferencia APV 2014

Kompletná správa o ŠVK APV 2014
Prezentácie
Fotogaléria
ŠVK 2013

Dňa 30. apríla 2013 sa uskutočnila Celoslovenská študentská vedecká konferencia „Aplikované prírodné vedy 2013", ktorú organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave. V sekcii č. 4 „Odborná komunikácia v anglickom jazyku" sa zúčastnili šiesti študenti z FPV UCM. Všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom jazyku s podporou powerpointových prezentácií. Ich práce sú publikované v „Zborníku prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie" vydanom na CD. Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach, boli odovzdané diplomy a finančné ceny. Každý účastník konferencie dostal zborník prác na CD a certifikát o účasti na ŠVK.

Kompletná správa o ŠVK 2013
Prezentácie
Fotogaléria
ŠVK 2012

Dňa 26. apríla 2012 sa uskutočnila Celoslovenská študentská vedecká konferencia “Aplikované prírodné vedy 2012”, ktorú organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave. V sekcii č. 3 „Odborná komunikácia v anglickom jazyku“ sa zúčastnili siedmi študenti z FPV UCM. Všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom jazyku s podporou powerpointových prezentácií. Ich práce sú publikované v „Zborníku prác, ŠVK APV 2012“ vydanom na CD. Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach, boli odovzdané diplomy a finančné ceny. Každý účastník konferencie dostal zborník prác na CD a certifikát o účasti na ŠVK.

Kompletná správa o ŠVK 2012
Prezentácie
Fotogaléria
ŠVK 2011

Dňa 14. apríla 2011 sa uskutočnila celoslovenská študentská vedecká konferencia, ktorú organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave. V sekcii č. 4 "Odborná komunikácia v anglickom jazyku" bolo prihlásených sedem študentov z FPV UCM. Rokovania v sekcii sa zúčastnilo šesť študentov, jeden sa ospravedlnil. Všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom jazyku s podporou PowerPointových prezentácií. Ich práce sú publikované v "Zborníku prác ŠVK APV 2011". Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, boli odovzdané diplomy a finančné ceny. Každý účastník konferencie dostal zborník a diplom za účasť na ŠVK.

Kompletná správa o ŠVK 2011
Fotogaléria
ŠVK 2010

Dňa 15. 4. 2010 sa uskutočnila Slovenská študentská vedecká konferencia, ktorú organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave. V sekcii č. 4 "Odborná komunikácia v anglickom jazyku" sa zúčastnilo 14 študentov, z toho 12 z FPV UCM v Trnave a 2 z MTF STU v Trnave. Všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom jazyku v powerpointových prezentáciách, z nich 5 študenti podporili svoje prezentácie postermi.

Kompletná správa o ŠVK 2010
Fotogaléria
ŠVK 2009

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy"

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

ŠVK 2008