Odborné podujatia


Štvrtá medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy v krajinách V-4, Nový Smokovec 2013


Sympózium 4: Pedagogika, humanitné vedy a cudzie jazyky v prírodných a technických vedách

Termín: 2.- 4. 10. 2013
Miesto: Nový Smokovec, SR

Správa o sympóziu

Fotogaléria
Tretia medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy 2011


Sympózium 4: Humanitné vedy, pedagogika a cudzie jazyky v prírodných a technických vedách

Termín: 6.-7. 10. 2011
Miesto: Častá-Papiernička

Správa o sympóziu

Fotogaléria
Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. storočie


Odborný seminár konaný Týždni vedy a techniky na Slovensku 2010

Termín: 1. 12. 2010
Miesto: UCM v Trnave

Zborník "Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. storočie"

Program seminára

Správa zo seminára
Medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy Trnava 2009


Špeciálna sekcia:
Pedagogické, filozofické a etické aspekty v prírodných vedách

Sprava z konferencie
Workshop – Odborná komunikácia v praxi vysokoškolského pedagóga


Termín: 20. máj 2009
Miesto: UCM v Trnave

Pozvánka na Workshop

Správa o workshope

Efektívna prezentácia v anglickom jazyku