Zamestnanci katedry


RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., poverená vedúca katedry
E-mail:
Tel. č.: +421 33 5565 326
Konzultačné hodiny: Pondelok 12.30 – 13.30 (miestnosť č. 310, Nám. J. Herdu 2)
Streda 8.00 – 9.00 (miestnosť č. 131, Špačince)  

doc. Mgr. Juraj Miština, PhD., zástupca vedúcej katedry
E-mail:
Tel. č.: +421 33 5565 353
Miestnosť č. 312 (Hajdóczyho 1)
Konzultačné hodiny: Pondelok 14.00 – 14.45
Štvrtok 14.00 – 14.45  

Mgr. Helena Zárubová, člen katedry
E-mail:
Tel. č.: +421 33 5565 354
Miestnosť č. 313 (Hajdóczyho 1)
Konzultačné hodiny: Streda 10.20 – 11.05 (denné štúdium)
Štvrtok 10.15 – 11.00 (denné štúdium)  
Streda 11.10 – 12.40 (externé štúdium)